WARUNKI PRZYJĘCIA - Strona GRH Parasol

Idź do spisu treści

Menu główne:

WARUNKI PRZYJĘCIA

GRH Parasol

1. Osoba chcąca wstąpić do GRH „Parasol” wprowadzana jest przez jej członka, składa deklarację członkowską i odbywa rozmowę kwalifikacyjną z członkami Komendy, podczas której musi wykazać się podstawową wiedzą historyczną o Batalionie „Parasol”.
2. W przypadku pozytywnej decyzji członków Komendy kandydat, po zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu regulaminu i warunków przyjęcia do Grupy, może rozpocząć okres próbny.
Za akceptację rozumie się podpisanie deklaracji członkowskiej.
3. Okres próbny trwa 12 miesięcy. W tym czasie kandydat kompletuje swoje wyposażenie podstawowe, bierze udział w szkoleniach i działaniach na rzecz Grupy.
4. Zakończenie okresu próbnego następuje w sposób uroczysty.
5. Okres próbny może być skrócony na wniosek członka Komendy Grupy ze względu na wyróżniającą postawę kandydata ( m.in. aktywność, skompletowanie umundurowania, praca na rzecz Grupy itp.).
6. Ostateczny głos w sprawie przyjęcia lub jej odmowy ma Komenda Grupy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego