Virtuti Militari - Strona GRH Parasol

Idź do spisu treści

Menu główne:

Virtuti Militari

Batalion Parasol


By wódz na polu chwały
Na pierś ci przypiął go
Virtuti krzyż zdobyty
Pogardą śmierci, krwią.

Z wiersza Atrura Oppmana - Krzyż VirtutiDyplom nadający Batalionowi Parasol Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari klasy V nr 13 662, nosi datę 11 listopada 1968. Jego kopia została przywieziona do Polski przez Jana Rosmanna. Natomiast samo wręczenie odznaczenia, przedstawicielom oddziału, odbyło się 1 sierpnia 1975 w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
W roku 2001 przedstawiciele Batalionu Parasol i Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari dokonali uroczystego przeniesienia insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari na proporzec bojowy 3 Batalionu 1 Pułku Specjalnego Komandosów
obecnie Zespół Bojowy C Jednostki Wojskowej Komandosów.
Indywidualnie, w Batalionie „Parasol”, Virtuti Militari otrzymało 36 osób, w tym 7 kobiet. Pierwsze nadania miały miejsce w czasie okupacji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego