Sztandar - Strona GRH Parasol

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sztandar

Batalion Parasol

30 lipca 1989 w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej – patronki Armii Krajowej, w Warszawie, odbyło się poświęcenie sztandaru Środowiska Żołnierzy Batalionu Parasol. Dokonał tego Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Józef Kraszewski.
Honorowymi chrzestnymi sztandaru byli: Helena Zborowska i gen. bryg. w st. spocz. Zygmunt Walter-Janke.
Pierwszym chorążym pocztu sztandarowego był Józef Czapski ps. Długi, a w skład asysty wchodzili: Halina Dunin-Karwicka-Rakoczy ps. Janina, Tadeusz Chojko ps. Bolec, Janusz Diem ps. Artur i Stanisław Wichierkiewicz ps. Zawieja.
Sprawami organizacyjnymi związanymi z projektem i wykonaniem sztandaru zajmował się zespół realizacyjny w składzie: Wiesław Raciborski ps. Robert i Tadeusz Tatko ps. Platon. Wspomagał ich artysta plastyk Józef Jerzy Hofman, który opracował projekt sztandaru.
Sztandar, ufundowany przez Teresę i Zdzisława Knoblów z Kanady, został wykonany w poznańskiej pracowni Genowefy Pach.
W „Akcie Fundacji Sztandaru” napisano:
„... to zaszczytne znamię sławiące męstwo poległych i na zawsze odeszłych – krzepiące ducha i serca nas żyjących – utrwalające w pamięci wnuków i potomnych krwawym trudem wywalczone, dobre żołnierskie imię, jako wysoko niesiony nasz batalionowy testament.”
Sztandar zarejestrowany jest w Oddziale Warszawskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Na zdjęciu z lewej honorowy chrzestny sztandaru gen. bryg. w st. spocz. Zygmunt Walter-Janke.
Na zdjęciu z prawej pierwszy poczet sztandarowy. Od lewej stoją: Stanisław Wichierkiewicz ps. Zawieja,
Halina Dunin-Karwicka ps. Janina, Józef Czapski ps. Długi,Tadeusz Chojko ps. Bolec i Janusz Diem ps.Artur.
Zdjęcia ze zbiorów prywatnych via GRH Parasol.

__________________________________________________________________________________________________

W pierwszej połowie 2009 roku, po 20 latach, sztandar został poddany gruntownej renowacji.

Sztandar Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol” po renowacji. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych via GRH Parasol.

Powrót

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego