REGULAMIN GRH PARASOL - Strona GRH Parasol

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN GRH PARASOL

GRH Parasol

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Członkowie Grupy zajmują się odtwarzaniem wyglądu żołnierzy Batalionu „Parasol” z okresu okupacji i Powstania Warszawskiego.
2. Grupa nie ma charakteru organizacji paramilitarnej i nie zajmuje się działalnością polityczną.
3. Członkostwo w grupie jest całkowicie dobrowolne.
4. Podstawą działania Grupy jest koleżeństwo, bezinteresowność i wzajemna pomoc.
5. Wszelkie koszty działalności grupy pokrywane są ze składek członkowskich.
CZŁONKOWIE
1. Członkiem Grupy może być osoba w wieku od 16 lat. W przypadku osób nieprzekraczających 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w działaniach Grupy.
2. Obowiązkiem kandydata i członka jest:
- popularyzacja historii i tradycji Batalionu „Parasol” oraz Polskiego Państwa Podziemnego,
- udział w uroczystościach, inscenizacjach i innych imprezach,
- dbanie o własny wygląd, umundurowanie i oporządzenie,
- dbanie o dobre imię Grupy,
- praca na rzecz Grupy,
- przestrzeganie regulaminu.
3. Wszyscy pełnoprawni członkowie grupy posiadają mundury w stopniu szeregowego z wyjątkiem sytuacji, gdy ze względów historycznych wymagany jest inny stopień.
4. Członkowstwo w Grupie można zawiesić lub z niego zrezygnować na własny wniosek.
5. Z Grupy mozna zostać usuniętym na skutek naruszenia prawa, regulaminu Grupy lub zachowania niezgodnego z przyjętymi obyczajami.
6. Każdy członek Grupy zobowiązany jest do stałego samokształcenia.
WŁADZE
1. Pracą Grupy kieruje Komenda Grupy.
2. Komendę Grupy tworzą: dowódca Grupy oraz dowódcy poszczególnych służb.
3. W Komendzie Grupy decydujący głos ma dowódca.


Powrót


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego