INFORMACJE OGÓLNE - Strona GRH Parasol

Idź do spisu treści

Menu główne:

INFORMACJE OGÓLNE

GRH Parasol

NAZWA
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Parasol”. Używany skrót: GRH „Parasol”.

MOTTO
Mottem Grupy jest fragment pieśni szturmowej „Parasola”:
Godłem nam Biały Ptak, a Parasol to znak.

ODZNAKA
Grupa używa własnych znaków graficznych.


 
 


ZAŁOŻYCIELE
Grupa powstała z inicjatywy dawnych harcerzy 265 WLDH-y „Skrzydła” im. Batalionu Parasol i ich przyjaciół.

CELE
Celem Grupy jest zrzeszenie osób zainteresowanych podtrzymywaniem tradycji historycznych, wojskowych i patriotycznych Batalionu „Parasol” poprzez odtwarzanie jego umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia.
Grupa działa na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o Batalionie „Parasol”.

CZŁONKOWIE
Członkiem Grupy może zostać każda osoba, która spełni warunki rekrutacji, zastosuje się do postanowień Regulaminu Grupy oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do GRH „Parasol”.

FORMY DZIAŁALNOŚCI
- wystąpienia na imprezach historycznych,
- udział w imprezach rekonstrukcyjnych i innych o podobnym charakterze,
- utrzymywanie kontaktów z instytucjami o charakterze wojskowym, historycznym i kombatantami,
- utrzymywanie kontaktów ze Środowiskiem Batalionu „Parasol”,
- wydawanie biuletynu o nazwie „
Batalion

OBSZAR DZIAŁANIA
Grupa działa na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

STOWARZYSZENIE
Grupa Rekonstrukcji Historycznej PARASOL jest członkiem Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej PARASOL
z siedzibą w
Pruszkowie, ul. Pęcicka 15, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000286973.

Statut Stowarzyszenia GRH PARASOLPOWRÓT

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego